ἀποσχεδιαζούσης

ἀποσχεδιαζούσης
ἀποσχεδιάζω
make off hand
pres part act fem gen sg (attic epic ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”